Cichy Ireneusz

dr Ireneusz Cichy

 
 

 

 

 

E-mail:

ireneusz.cichy [na[ awf.wroc.pl

 Adiunkt w AWF we Wrocławiu, instruktor koszykówki, instruktor badmintona, instruktor odnowy biologicznej, instruktor kulturystyki; zainteresowania i działania eksperckie w zakresie: zespołowe gry sportowe, wykorzystanie piłek edukacyjnych EDUball w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego z zakresu zespołowych gier sportowych i piłek edukacyjnych EDUball, nauczyciel dyplomowany wychowania fizycznego, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Zainteresowania naukowe: rozwój psychomotoryczny dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, zainteresowania aktywnością ruchową uczniów szkół gimnazjalnych i ponadpodstawowych. Znajomość i umiejętność posługiwania się narzędziami badawczymi tj. Test 2HAND Wiedeńskiego Systemu Testów, Test Spostrzegania Peryferyjnego PP Wiedeńskiego Systemu Testów, Smart Speed System, TGMD 2. Koordynator Programu "Mały Mistrz" i "Sprawny Dolnoślązaczek" w zakresie zespołowych gier sportowych i wykorzystania piłek edukacyjnych EDUball. Nagroda zespołowa (Cichy, Rokita, Rzepa) Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia dydaktyczne, obejmujące innowacyjne metody prowadzenia zajęć dydaktycznych z piłkami edukacyjnymi EDUball i nowatorskie przygotowanie materiałów dydaktycznych.