Lipińska-Lokś Jolanta

dr Jolanta Lipińska-Lokś

 
 

 

 

 

E-mail:

jolanta.lipinska-loks [na] uwr.edu.pl

 Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, pedagog opiekuńczy i specjalny, adiunkt w Zakładzie Edukacji Osób z Niepełnosprawnością Uniwersytetu Wrocławskiego. W działalności naukowej podejmuje wątki niepełnosprawności ludzkiej, społecznej integracji osób (szczególnie dzieci) z niepełnosprawnością. Autorka, współautorka, współredaktorka licznych publikacji z zakresu szeroko rozumianej pedagogiki specjalnej. Nieobca jest jej także problematyka niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży. Brała udział w licznych projektach badawczych i edukacyjnych. Organizowała i współorganizowała konferencje o zasięgu lokalnym, krajowym oraz międzynarodowym. Posiada liczne publikacje dotyczące uczniów z niepełnosprawnoścami (ze SPE), ich funkcjonowania, problemów, diagnozowania, „dostosowanego” nauczania, włączania i integrowania w grupie rówieśników w środowisku szkolnym. Jej aktywność naukowa wpisuje się w działania praktyczne w środowisku lokalnym, gdzie współpracuje z placówkami, instytucjami, stowarzyszeniami działającymi na rzecz dzieci z niepełnosprawnościami, zagrożonymi niedostosowaniem społecznym oraz na rzecz rodzin tych dzieci i ich wspierania oraz osób zagrożonych niedostosowaniem i wykluczeniem społecznym.