Owczarenko Olha

dr Olha Owczarenko

 
 

 

 

 

E-mail:

xxx [na] xxx

 Absolwentka psychologii, specjalizacja – psychologia społeczna (Czerkaski Uniwersytet Narodowy im. B. Chmielnickiego), doktor psychologii, specjalność - psychologia pedagogiczna (Uniwersytet Kijowski im. B. Hrinczenki). Ponad 10 lat (2007-2019) zajmowała się działalnością dydaktyczną w Uniwersytecie Czerkaskim na kierunku "Psychologia". Posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć zarówno teoretycznych jak i praktycznych. Jest autorem publikacji naukowych o tematyce psychologicznej.

Od 2019 po 2022 pracowała jako lektor w Instytucie Kształcenia Podyplomowego z nauczycielami szkolnymi. Jest certyfikowanym trenerem nauczycieli. Była organizatorem różnych wydarzeń i projektów naukowych, w szczególności w formacie online. W Instytucie prowadziła wsparcie psychologiczne dla rodziców, uczniów i nauczycieli.

Od 2022 pracuje w Fundacji "Kalejdoskop Kultur" jako koordynator psychologów. Zajmuje się również interwencjami kryzysowymi, pracuje jako trener, psycholog i psychotraumatolog.

Jestem członkiem Komisji Redakcyjnej polsko-ukraińskiego Słownika Wyrazów Ratujących Życie (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie).