Wójtowicz-Marszał Sylwia

dr Sylwia Wójtowicz-Marszał

 
 

 

 

 

E-mail:

sylwia.wojtowicz [na] uwr.edu.pl

 Adiunkt w Zakładzie Ukrainistyki w IFS UWr, zastępca dyrektora IFS ds. dydaktyki, literaturoznawczyni. Stopień doktora nauk humanistycznych z zakresu literaturoznawstwa uzyskała na podstawie dysertacji pt. Dramatopisarstwo Łesi Ukrainki. Horyzont aksjologiczny refleksji kulturowych. Swoje zainteresowania badawcze z zakresu literaturoznawstwa ukraińskiego łączy z zagadnieniami, które koncentrują się wokół historii i kultury Ukrainy oraz polsko-ukraińskich interferencji kulturowych i relacji społeczno-politycznych końca XIX – pierwszej połowy XX wieku. Podstawowym materiałem badawczym jest dla niej przede wszystkim literatura niefikcjonalna w postaci ego-dokumentów: wspomnień, pamiętników oraz korespondencji (zarówno osobistej, jak i oficjalnej). Jest autorką publikacji naukowych m.in. na temat korespondencji metropolity greckokatolickiego Andrzeja Szeptyckiego (1865-1944), a także opracowań wyborów historycznych źródeł ego-dokumentalnych i artykułów naukowych, które odnoszą się m.in. do kwestii ukraińskiej w II RP. Aktualnie kończy realizację projektu badawczego (w ramach programu IDUB), który przewiduje opublikowanie książki Miłeny Rudnyckiej pt. Ukraina Zachodnia pod okupacją bolszewicką (wybór tekstów świadków historii z pierwszej okupacji sowieckiej Lwowa i okolic w latach 1939-1941) we własnym opracowaniu naukowym oraz tłumaczeniu z języka ukraińskiego na język polski. Prowadzi zajęcia z literatury, historii i kultury Ukrainy różnych okresów dla studentów filologii ukraińskiej. Jest opiekunką Studenckiego Koła Naukowego Ukrainistów, w ramach którego cyklicznie organizowana jest ukrainistyczna międzynarodowa konferencja naukowa młodych badaczy pt. „O Ukrainie interdyscyplinarnie na Uniwersytecie Wrocławskim”.