Barabasz-Rewak Olga

dr Olga Barabasz-Rewak

 
 

 

 

 

E-mail:

olga.barabasz-rewak [na] uwr.edu.pl

 Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa. Od 10 lat zajmuje się działalnością badawczo-dydaktyczną w Zakładzie Ukrainistyki Instytutu Filologii Słowiańskiej UWr. Ma doświadczenie w pracy w zakresie nauczania języka ukraińskiego jako obcego. Autorka, współredaktorka publikacji z zakresu szeroko rozumianej filologii ukraińskiej oraz metodyki nauczania języków obcych z wykorzystaniem narzędzi internetowych. Współorganizatorka ukrainistycznych i słowianoznawczych konferencji o zasięgu krajowym oraz międzynarodowym. Uczestniczka konferencji oraz seminariów międzynarodowych poświęconych językowi ukraińskiemu jako obcemu. Organizatorka online projektów w zakresie interdyscyplinarnego podejścia do badań ukrainistycznych. Aktywność naukowa jest połączona z działaniami praktycznymi w środowisku uniwersyteckim (nauczanie studentów języka ukraińskiego jako obcego na kierunku „Filologia ukraińska” oraz koordynowanie prac Studenckiego Koła Naukowego Ukrainistów UWr, 2021-2022) oraz lokalnym (współpraca z placówkami działającymi na rzecz dzieci z ukraińskiej mniejszości narodowej).