KONFERENCJE NAUKOWE


TYTUŁ: Konferencja naukowa "Słowianie, my lubim... muzykę!,"

MIEJSCE: Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
w trybie hybrydowym

DATA: 7 czerwca 2024

ORGANIZATOR: Koło Naukowe Slawistów i Bałkanistów przy Instytucie Filologii Słowiańskiej UAM

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy

 


TYTUŁ: Konferencja naukowa "Sytuacje performatywne"

MIEJSCE: IFP UWr, pl. Nankiera 15b, Wrocław

DATA: 6-7 czerwca 2024

ORGANIZATOR: Zakład Teorii Literatury, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy

 


TYTUŁ: Międzynarodowa konferencja KINO/TEKST

MIEJSCE: Wrocław

DATA: 19-20 października 2023 roku.

ORGANIZATOR: Instytut Filologii Słowiańskiej UWr

Więcej...

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy

Detailed information and application form


TYTUŁ: "Rusycystyka w czasach rosyjskiej wojny"

MIEJSCE: Ołomuniec

DATA: 7-8 września 2023 r.

ORGANIZATOR: Katedra Slawistyki, Uniwersytet im. Palackiego w Ołomuńcu

Zaproszenie


TYTUŁ: "Dni Filologiczne w Zadarze"

MIEJSCE: Zadar (Chorwacja)

DATA: 10 – 11 listopada 2023 roku (zgłoszenia do 30 lipca 2023)

ORGANIZATOR: Instytut Kroatystyki oraz Instytut Rusycystyki, Uniwersytet w Zadarze

Zaproszenie

Zaproszenie ENG

Formularz zgłoszeniowy


TYTUŁ: "Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. Wojna (2022) "

MIEJSCE: Wrocław

DATA: 28– 29 września 2023 r.

WYSOKOŚĆ OPŁATY: 550 zł lub 120 euro

ORGANIZATOR: Instytut Filologii Słowiańskiej UWr

Zaproszenie

Formularz zgłoszeniowy


TYTUŁ: "Słowiańszczyzna dawniej i dziś - język, literatura, kultura"

MIEJSCE: Wrocław

DATA: 23 – 24 lutego 2023 roku (zgłoszenia do 4 stycznia 2023)

WYSOKOŚĆ OPŁATY: 500 PLN dla pracowników naukowych, 450 zł dla doktorantów

ORGANIZATOR: Instytut Filologii Słowiańskiej UWr

Zaproszenie

Formularz zgłoszeniowy


TYTUŁ: Sąsiedzi, sąsiedztwa, przestrzenie spotkania i konfliktu

MIEJSCE: Kraków

DATA: 13 – 14 października 2022 roku (zgłoszenia do 31 lipca 2022)

WYSOKOŚĆ OPŁATY: 450 PLN

ORGANIZATOR: Zakład Filologii Chorwackiej i Słoweńskiej Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Zaproszenie

Formularz zgłoszeniowy


TYTUŁ: Kontrast i analogia w kulturze

MIEJSCE: zdalna (Teams)

DATA: 25 marca 2022 r. (zgłoszenia do 10 lutego 2022 r.)

WYSOKOŚĆ OPŁATY: udział bezpłatny

ORGANIZATOR: Katedra Poetyki Intersemiotycznej i Komparatystyki Mediów

(Instytut Nauk o Kulturze i Religii, Wydział Nauk Humanistycznych, WNH UKSW)

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE

Zaproszenie


TYTUŁ: II Międzynarodowej Konferencji Naukowej JĘZYK I LITERATURA ROSYJSKA W PRZESTRZENI INTERKULTUROWEJ

MIEJSCE: Rzeszów (planowana jest organizacja konferencji stacjonarnej oraz sekcje zdalne)

DATA: 12–13 maja 2022 r. (zgłoszenia do 31 stycznia 2022 r.)

JĘZYK KONFERENCJI: język polski, rosyjski, angielski

WYSOKOŚĆ OPŁATY: 450 zł

ORGANIZATOR: KATEDRA RUSYCYSTYKI UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO

Zaproszenie_PL

Zaproszenie_RU

Formularz zgłoszeniowy_PL

Formularz zgłoszeniowy_RU


TYTUŁ: Żywioły. Motyw powietrza w literaturze, kulturze i sztuce

MIEJSCE: Gdańsk (w trybie zdalnym)

DATA: 15–16 września 2022 r. (zgłoszenia do 31 marca 2022 r.)

JĘZYK KONFERENCJI: język polski, rosyjski

WYSOKOŚĆ OPŁATY: 400 zł

ORGANIZATOR: Zakład Rosjoznawstwa, Literatury i Kultury Rosyjskiej Instytutu Rusycystyki i Studiów Wschodnich Uniwersytetu Gdańskiego

Zaproszenie

Formularz zgłoszeniowy


TYTUŁ: LITERATURA I KULTURA EMIGRACJI ROSYJSKIEJ: DOŚWIADCZENIE DUCHOWE I NOWOCZESNOŚĆ

MIEJSCE: Słupsk

DATA: 2-4 czerwca 2022 r.  (zgłoszenia do 31 stycznia 2022 r.)

JĘZYK KONFERENCJI: język polski, rosyjski, inne języki słowiańskie

WYSOKOŚĆ OPŁATY: 550 zł

ORGANIZATOR: Katedra Neofilologii, Instytut Filologii Akademii Pomorskiej w Słupsku

Zaproszenie

Formularz zgłoszeniowy


TYTUŁ: XII Международная научная конференция «Русская речевая культура и текст»

MIEJSCE: konferencja odbędzie się w formie hybrydowej (stacjonarnie [Tomski Uniwersytet Państwowy] i zdalnie)

DATA: 20-21 maja 2022r. (zgłoszenia do 20 grudnia 2021 r.)

JĘZYK KONFERENCJI: język rosyjski

ORGANIZATOR: Томский государственный педагогический университет, Историко филологический факультет, Кафедра русского языка, Лаборатория русской речевой культуры и теории текста

Zaproszenie i formularz zgłoszeniowy


TYTUŁ: Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa JĘZYK – POLITYKA – IDEOLOGIA

MIEJSCE: Gdańsk

DATA: 19-20 maja 2022r. (zgłoszenia do 31 stycznia 2022 r.)

JĘZYK KONFERENCJI: polski, rosyjski, angielski

KOSZT: 500 zł

ORGANIZATOR: Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich Uniwersytetu Gdańskiego

Zaproszenie


TYTUŁ: Ogólnopolska Konferencja Naukowa „zawsze fragment” TADEUSZ RÓŻEWICZ: NOWE ODCZYTANIA

MIEJSCE: Wrocław

DATA: 15-16 listopada 2021r. (zgłoszenia do 30 września 2021 r.)

JĘZYK KONFERENCJI: język polski

KOSZT: 300 zł (online 180 zł)

ORGANIZATOR: Zakład Teorii Kultury i Sztuk Widowiskowych IFP UWr oraz Muzeum Teatru im. H. Tomaszewskiego

Zaproszenie

Formularz zgłoszeniowy


TYTUŁ: XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. Zaraza

MIEJSCE: online

DATA: 16-17 września 2021 r.

JĘZYK KONFERENCJI: język polski, rosyjski, białoruski, ukraiński.

ORGANIZATOR: Instytut Filologii Słowiańskiej UWr

Zaproszenie


TYTUŁ: II Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Kobiety w historii, kulturze, literaturze i języku: Europa Środkowo-Wschodnia”

MIEJSCE: online

DATA: 18 października 2021 r. (zgłoszenia do 26 września 2021 r.)

JĘZYK KONFERENCJI: język polski, rosyjski, białoruski, ukraiński.

ORGANIZATOR: Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego

Zaproszenie

Formularz zgłoszeniowy


TYTUŁ: III Polska Konferencja Pamięcioznawcza „Studia nad (post)pamięcią o/w Europie Środkowo-Wschodniej”

MIEJSCE: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Konferencja będzie się odbywać w formie zdalnej.

DATA: 9-10 grudnia 2021 (zgłoszenia do 31 sierpnia 2021 r.)

JĘZYK KONFERENCJI: polski i angielski.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

ORGANIZATOR: Pracownia Badań nad Pamięcią Zbiorową w Postkomunistycznej Europie POSTCOMER, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Polish Memory Studies Group Grupa regionalna Memory Studies Association

FORMULARZ: https://konferencjapamiec2021.wordpress.com/call-for-papers/


TYTUŁ: (НЕ)МОЖЛИВІСТЬ КАНОНУ: СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА / ЛІТЕРАТУРА УКРАЇНСЬКА [(NIE)MOŻLIWOŚĆ KANONU: LITERATURA ŚWIATOWA / LITERATURA UKRAIŃSKA]. 

W ramach konferencji zaplanowany został także okrągły stół:  ПОЛІЛОГ «13-е. СИНІЙ ЛИСТОПАД» [POLILOG "13. SYNIJ ŁYSTOPAD"]

MIEJSCE:  formuła hybrydowa

DATA: 12-13 listopada 2021 

ORGANIZATOR: Katedra Ukrainistyki i Dziennikarstwa im. prof. Łeonida Uszkałowa Państwowego  Uniwersytetu Pedagogicznego im. Hryhorija Skoworody w Charkowie 

Zaproszenie i formularz zgłoszeniowy


TYTUŁ: ПЕРВАЯ ВОЛНА РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ – СЕРИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ НАУЧНЫХ ОНЛАЙН СИМПОЗИУМОВ В 2020–22 ГГ.

MIEJSCE: online

DATA: 15-16 lipca 2021 r. (zgłoszenia do 4 lipca 2021 r.)

ORGANIZATOR: НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР РУСИСТИКИ ГУМАНИТАРНОГО ФАКУЛЬТЕТА ЭЛТЕ (БУДАПЕШТ)

Zaproszenie


TYTUŁ:  "Wasyl Stefanyk w ukraińskiej i światowej przestrzeni społeczno-kulturowej"

MIEJSCE: Lwów  

DATA: 25-26 czerwca 2021 r., (zgłoszenia do 1 czerwca 2021 r.)

ORGANIZATOR: LWOWSKA NARODOWA BIBLIOTEKA NAUKOWA UKRAINY im. W. STEFANYKAZAKŁAD NARODOWY IM. OSSOLIŃSKICHLWOWSKI UNIWERSYTET NARODOWY IM. IWANA FRANKITOWARZYSTWO NAUKOWE IM. TARASA SZEWCZENKI

Zaproszenie

Formularz zgłoszeniowy


TYTUŁ: I naukowy speed-dating POLSKA-SZWAJCARIA,10 czerwca 2021 r., godz. 10:00-18:00 

Więcej informacji tutaj


TYTUŁ:  "Sosnowieckie Forum Językoznawcze"

MIEJSCE: MS Teams  

DATA: 27-28 września 2021 r., (zgłoszenia do 15 czerwca 2021 r.)

ORGANIZATOR: Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Zaproszenie

Formularz zgłoszeniowy

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych


TYTUŁ:  "Wschód - Zachód: dialog języków i kultur"

MIEJSCE: Platforma ZOOM

DATA: 10-11 czerwca 2021 r., (zgłoszenia do 30 maja 2021 r.)

ORGANIZATOR: Katedra Neofilologii Instytutu Filologii Akademii Pomorskiej w Słupsku

Zaproszenie i formularz zgłoszeniowy


TYTUŁ:  «Русистика и современность»

MIEJSCE: Ryga

DATA: 17-19 września 2021 г., (zgłoszenia do 30 czerwca 2021)

ORGANIZATOR: Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы

Zaproszenie i formularz zgłoszeniowy


TYTUŁ:  Międzynarodowa konferencja naukowa „Język, kultura i społeczeństwo” 

MIEJSCE: Platforma Google Meet (praca w sekcjach równoległych)

DATA: 14.12.2021 r., (zgłoszenia do 30 czerwca 2021)

ORGANIZATOR: UNIWERSYTET WARSZAWSKI, LWOWSKI UNIWERSYTET NARODOWY IM. IWANA FRANKI, UNIWERSYTET WROCŁAWSKI, UNIWERSYTET W BELGRADZI

Zaproszenie


TYTUŁ:  Międzynarodowa konferencja naukowa „BIBLIA W LITERATURZE, SZTUCE I JĘZYKU”

MIEJSCE: onlinie

DATA: 24.06.2021 r., (zgłoszenia do 30 kwietnia 2021)

JĘZYKI KONFERENCJI: wystąpienia w języku  polskim,  ukraińskim, angielskim, ewentualnie także w języku rosyjskim i słowackim.

ORGANIZATOR: Katedra Literatury Współczesnej KUL, Doktoranci Wydziału Nauk Humanistycznych KUL

Zaproszenie


Cykl konferencji literaturoznawczych online

Konferencja Seriale
TERMIN KONFERENCJI: 24-25 kwietnia 2021
DEADLINE NA ABSTRAKTY: 11 kwietnia 2021
STRONA KONFERENCJI: kulturaseriali.wordpress.com

CFP Seriale

Konferencja Wstręt, obrzydzenie, odraza
TERMIN KONFERENCJI: 15-16 maja 2021
DEADLINE NA ABSTRAKTY: 2 maja 2021

CFP Wstręt

Konferencja Patriotyzm - dyskursy kulturowe i historyczne
TERMIN KONFERENCJI: 22-23 maja 2021
DEADLINE NA ABSTRAKTY: 10 maja 2021
(strona aktualnie znajduje się w budowie; dostępna będzie od przyszłego tygodnia)

CFP-Kulturowe-i-historyczne-dyskursy-patriotyzmu


TYTUŁ: „Joanna Rapacka i chorwacko-polskie związki kulturalne i literackie”

MIEJSCE: Zadar

DATA: 23 września 2021 roku (zgłoszenia do 1 września 2021)

JĘZYKI KONFERENCJI: chorwacki, polski, angielski i inne języki słowiańskie

ORGANIZATOR: Uniwersytet w Zadarze, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Zaproszenie_pl

Zaproszenie_hrv

Formularz zgłoszeniowy


TYTUŁ: „MIĘDZY SŁOWAMI – MIĘDZY ŚWIATAMI”

MIEJSCE: na platformie Zoom

DATA: 22-23 kwietnia 2021 roku (zgłoszenia do 15 marca 2021)

JĘZYKI KONFERENCJI: Obrady prowadzone będą w języku: polskim, angielskim, francuskim, niemieckim i rosyjskim

ORGANIZATOR: Instytut Literaturoznawstwa oraz Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Zaproszenie


TYTUŁ:  Pismo - kultura - technologie

MIEJSCE: Warszawa (planowana forma online)

DATA: 15-17 czerwca 2021 (zgłoszenia do 30 kwietnia 2021)

JĘZYKI KONFERENCJI: polski

ORGANIZATOR: Katedra Książki i Historii Mediów WDIB UW oraz Polskie Towarzystwo Bibliologiczne Oddział Warszawski 

Zaproszenie

Terminy

Warunki techniczne


Cykl konferencji literaturoznawczych online

 
Konferencja Tajemnice, zagadki, sekrety
TERMIN KONFERENCJI: 20-21 marca 2021
DEADLINE NA ABSTRAKTY: 10 marca 2021
 
Konferencja Dyskursy twórczości i wyobraźni
TERMIN KONFERENCJI:  10-11 kwietnia 2021
DEADLINE NA ABSTRAKTY: 26 marca 2021

CFP Dyskursy twórczości i wyobraźni

Konferencja Kontrowersje i skandale
TERMIN KONFERENCJI: 17-18 kwietnia 2021
DEADLINE NA ABSTRAKTY: 2 kwietnia 2021
ADRES E-MAIL:  kis.ekonferencja@gmail.com    

CFP Kontrowersje i skandale 


TYTUŁ: НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ В МОВІ І КУЛЬТУРІ

MIEJSCE: Kijów

DATA: 21-22 kwietnia 2021 (zgłoszenia do 28 marca 2021)

JĘZYKI KONFERENCJI: ukraiński, rosyjski, angielski

ORGANIZATOR: НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (факультет лінгвістики та соціальних комунікацій)

Інформаційний лист конференції 2021

Call for Papers 2021 


TYTUŁ: Polsko-białoruskie związki językowe, literackie, kulturowe i historyczne

MIEJSCE: Warszawa (tryb stacjonarny i zdalny)

DATA: 21-22 października 2021 roku (zgłoszenia do 15.09.2021)

JĘZYKI KONFERENCJI: polski, białoruski, angielski, rosyjski

ORGANIZATOR: Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego

Zaproszenie

Zgłoszenie


TYTUŁ: «ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ»

DATA: 14 maja 2021 r. (zgłoszenia do 1 kwietnia 2021 r.)

MIEJSCE: online

ORGANIZATOR: Львівський національний університет імені Івана Франка, Філологічний факультет, Кафедра українського прикладного мовознавства

Конференція_Теорія-і-практика-УМІ_2021-1


TYTUŁ: “ЛЕСЯ УКРАЇНКА: ОСОБИСТІСТЬ, НАЦІЯ, СВІТ”

DATA: 11-13 czerwca 2021 r. (zgłoszenia do 20 maja 2021 r.)

MIEJSCE: stacjonarnie i online

ORGANIZATOR: ВОЛИНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. ЛЕСІ УКРАЇНКИ

Симпозіум 2021


TYTUŁ: «Граматичні читання – ХІ»

DATA: 13-14 maja 2021 r. (termin zgłoszeń 1 marca 2021 r. )

MIEJSCE: stacjonarnie, Донецький національний університет імені Василя Стуса,

філологічний факультет, кафедра загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології

ORGANIZATOR: Донецький національний університет імені Василя Стуса, філологічний факультет, кафедра загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології

hramatychni_chytannia2021 


TYTUŁ: V Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Słowiańszczyzna dawniej i dziś - język, literatura, kultura”

DATA: 21-22 września 2021 (termin zgłoszeń 1 czerwca 2021)

MIEJSCE: Wrocław (stacjonarnie)

ORGANIZATOR: Instytut Filologii Słowiańskiej UWr

JĘZYKI KONFERENCJI: wszystkie języki słowiańskie, język angielski i język niemiecki

Zaproszenie_Słowiańszczyzna dawniej i dziś V

Formularz zgłoszeniowy_Słowiańszczyzna dawniej i dziś V

Szczegółowe informacje: https://slowianszczyzna.wordpress.com/


TYTUŁ: XXII Międzynarodowa i Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna

DATA: 14-16 września 2021

MIEJSCE: Rzeszów

ORGANIZATOR: Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa Uniwersytetu Rzeszowskiego, Komisja Onomastyczna Komitetu Językoznawstwa PAN, Polskie Towarzystwo Onomastyczne

Zaproszenie


TYTUŁ: „Rusycystyka europejska a współczesność”

DATA: 20-24 września 2021 (termin zgłoszeń 31 marca 2021)

MIEJSCE: POZNAŃ (online)

ORGANIZATOR: Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 

JĘZYKI KONFERENCJI: rosyjski, angielski, polski

Mail konferencji (zgłoszenia): kawo@amu.edu.pl

Więcej informacji z załącznikach:

ZAPR. POL. IMIENNE 2021-2 08.01.21

ANKIETA POL. 2021


TYTUŁ: „MIĘDZY SŁOWAMI – MIĘDZY ŚWIATAMI” KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA W ŚWIETLE WSPÓŁCZESNEJ TRANSLATOLOGII - konferencja przekładoznawcza on-line

DATA: 26-27 kwietnia 2021

MIEJSCE: online

ORGANIZATOR: Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej i Katedra Filologii Angielskiej (UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE)

JĘZYKI KONFERENCJI: Polski, Angielski, Rosyjski, Niemiecki, Francuski

Email osoby odpowiedzialnej za organizację: ewa.kujawska-lis@uwm.edu.pl

LINK DO STRONY KONFERENCJI: https://konferencje.uwm.edu.pl/miedzy-slowami-miedzy-swiatami-komunikacja-miedzykulturowa-w-swietle-wspolczesnej-translatologii


Cykl konferencji online 

Ośrodek Badawczy Facta Ficta, Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach zapraszają na cykl ogólnopolskich konferencji naukowych online (luty-marzec 2021). Tematami konferencji będą „Kryzysy”, „Konflikty, spory, waśnie”, „Groza i makabra” oraz „Zbrodnie”. Zachęcamy do zapoznania się z zaproszeniami. 

Zaproszenia na konferencje naukowe można wysyłać na adres sylwia.kaminska-maciag@uwr.edu.pl podając tytuł, daty oraz link do strony konferencji.

Informacje o poszczególnych konferencjach znajdują się w poniższych linkach:

CFP Groza i makabra

CFP Konflikty, spory, waśnie

CFP Kryzys

CFP Zbrodnie


TYTUŁ: Międzynarodowa Konferencja „Dyskursy polityczne w Polsce i Czechach po roku 1989: gatunki, strategie komunikacyjne, wizerunki medialne”

DATA: 23-24 listopada 2020 (termin zgłoszeń 31.10.2020)

MIEJSCE: online

ORGANIZATOR: Pracownia Retoryki Stosowanej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego i Katedra Studiów Środkowoeuropejskich na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Karola w Pradze

LINK DO STRONY KONFERENCJI: http://retoryka-media.uw.edu.pl/2020/08/11/dyskursy-polityczne-w-polsce-i-w-czechach-call-for-papers/ 


TYTUŁ: Ogólnopolska konferencja naukowa "Bieda, niedostatek, ubóstwo"

DATA: 17-18 października 2020 (termin zgłoszeń 04.10.2020)

MIEJSCE: online

ORGANIZATOR: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ, Ośrodek Badawczy Facta Ficta, Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

LINK DO STRONY KONFERENCJI: https://bnukonferencja.wordpress.com


TYTUŁ: Ogólnopolska konferencja naukowa "Miasto – kultura, historia, społeczeństwo"

DATA: 24-25 października 2020 (termin zgłoszeń 11.10.2020)

MIEJSCE: online

ORGANIZATOR: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ, Ośrodek Badawczy Facta Ficta, Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

LINK DO STRONY KONFERENCJI: https://mkhskonferencja.wordpress.com


TYTUŁ: VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów i Doktorantów: Człowiek i natura w języku, literaturze, kulturze i sztuce współczesnej

DATA: 18 listopada 2020 (termin zgłoszeń 15.10.2020)

MIEJSCE: Rzeszów

ORGANIZATOR: Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa  Uniwersytetu Rzeszowskiego  

LINK DO STRONY KONFERENCJI: http://ipid.ur.edu.pl/konferencje/NOWE_zaproszenie_OP_7.pdf